Rozšírte svoje učebné osnovy o to najnovšie zo sveta technológií!

Naučíme Vás ako učiť študentov vyvíjať aplikácie, hry a IoT
projekty podľa učebných materiálov od našich odborníkov z praxe.

shape

Vzdelávanie jednoducho a efektívne

openacademy

Viac informácií o OpenAcademy right

drilleo

Viac informácií o Drilleo right

openacademy

Vzdelávacia platforma
OpenAcademy

OpenAcademy je voľne dostupná vzdelávacia platforma pre najnovšie technologické smery, ktorým sa venujeme v OpenLabe. Učebné materiály vyvíjajú odborníci z praxe v súlade so Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP).

Učiteľom pomáhame zapracovať materiály do svojich učebných osnov. Preto organizujeme online školenia pre učiteľov IT, ktorí sa chcú naučiť so svojimi študentmi vyvíjať aplikácie, hry a IoT projekty.

Spoznaj OpenAcademy

openacademy

Aké témy nájdete v OpenAcademy?

theme
Vývoj hybridných aplikácií

Hybridné aplikácie sú výsledkom najnovšieho technologického progresu, kedy jedným kódom vytvoríme aplikáciu pre takmer všetko s displayom. Študenti sa tak učia pomocou jednej technológie vytvoriť aplikáciu pre web aj mobilné zariadenia. Zámerom je vytvoriť jednoduchú hybridnú aplikáciu pomocou HTML, CSS, JavaScript, Vue a OctoberCMS.

theme
Vývoj online hier

Vývoj hier patrí medzi atraktívne a rýchlo rastúce technologické smery. Študenti sa venujú vývoju online hier. Učia sa hernú 2D a 3D grafiku, programovanie hier v Unity a základy herného dizajnu. Zámerom je vytvoriť jednoduchú online hru s uceleným herným konceptom. Niektorí študenti to dotiahnu až na zverejnenie v Google Play store a tisíce stiahnutí.

theme
Vývoj vecí (IoT)

Internet vecí (IoT) je tou ďalšou „veľkou vecou“ vo svete technológií. Každú sekundu sa do siete pripojí 127 nových zariadení. Študenti sa preto učia navrhovať a programovať hardware a vytvárať tak smart zariadenia. Zámerom je vytvoriť funkčné smart zariadenie ovládateľné cez telefón pomocou Arduino, Raspberry Pi, MQTT, Node-RED a ESP HomeLib.

shape
drilleo

Jednoduchá webová
a mobilná aplikácia Drilleo

Drilleo je jednoduchá webová aplikácia, ktorá umožňuje učiteľom testovať vedomosti svojich študentov na diaľku efektívne a online. Pomáhame učiteľom zvládnuť dištančné vzdelávanie lepšie a vytvoriť študentom príležitosti vypracovávať testy interaktívne.

Ste učiteľ? Prihláste sa zdarma cez Drilleo a začnite overovať vedomosti svojich študentov.

Prihlásiť sa cez Drilleo

drilleo

Ako pomáha Drilleo učiteľom

Drilleo vytvárame v OpenLabe pre potreby všetkých učiteľov, ktorí hľadajú inovatívne spôsoby, ako študentov testovať na diaľku v čase pandémie. Podľa spätnej väzby našich užívateľov Drilleo vylepšujeme o nové funkcionality. Veríme, že Drilleo uľahčí vzdelávanie z domu aj Vám!

computer

Vytvárajte online testy pre svojich študentov

mortarboard

Zadávajte študentom testy na diaľku

learn

Vytvárajte unikátne testy cez náhodné poradie otázok

tutorial

Sledujte testovanie live

clock

Ušetrite čas vďaka automatickému vyhodnocovaniu

approved

Zdieľajte študentom výsledky

certificate

Vyhodnocujte celkovú úspešnosť a úspešnosť pri jednotlivých otázkach

globe

Odporučte študentom oblasti na doštudovanie

shape
shape

Skúsenosti učiteľov

skill
Z učiteľa Petra Remiša na SPŠ IT v Kys. N. Meste je dnes LabMaster

„Minulý školský rok som sa hodín OpenLabu na našej škole zúčastňoval ako pomocník. Hodiny s odborníkmi z praxe som absolvoval rovnako ako naši študenti a veľa som sa vďaka tomu naučil. Ak nemáte OpenLab na Vašej škole, rozhodne odporúčam zúčastniť sa aspoň online školení, ktoré získate výborné materiály pre nové technológie, ktoré budú baviť študentov aj Vás!“

skill
Drilleo využíva profesorka Lenka Vačoková na Ekonomickej Univerzite v Bratislave

„Aplikáciu drilleo.sk som začala využívať začiatkom apríla. Prvé týždne výučby online som zrealizovala viacero testov na zopakovanie už prebratého učiva, ako aj učiva, ktoré si mali študenti naštudovať samoštúdiom. Mne osobne drilleo.sk pomáha, využívam ho ako doplnkový nástroj a overujem si znalosti študentov. Rovnako sa mi páči, že vidím, kto je na akej otázke, kto kedy začína a končí, takže už počas písomky si zapisujem priebežné výsledky.“

shape

Ďakujeme za podporu a spoluprácu
pri tvorbe digitálnych nástrojov

support
support
support
support
support
support
support
support
support
support

Nie je moderná škola
ako moderná škola

Podcast Moderná škola vznikol v spolupráci s Romanom ”Yablkom” Hraškom, kde našim zámerom je rozobrať svet štandardného vzdelávania a spôsob ako môže fungovať moderné vzdelávanie v technológiach.

youtubespotifypodcastgoogle
Moderná škola
modern
Prihláste sa do nášho newslettra a budete mať
čerstvé informácie o živote v OpenLabe.

    Váš e-mail bol úspešne odoslaný!