Inštitút stredoškolského odborného vzdelávania
zameraný na IT & AI

Realizujeme odborné vzdelávanie zamerané na IT pre štátne školy ako nový štandard formálneho vzdelávania

shape

Prečo OpenLab?

V OpenLabe študentov učíme najnovšie technológie. Zároveň im dávame veľkú slobodu, pričom ich vedieme k zodpovednosti a samostatnosti, učíme ich princípy partnerského prístupu, pracovať v tíme, trénujeme ich schopnosti sebareflexie a podnecujeme ich kreativitu. Takto študentov pripravujeme osobnostne aj tech zručnosťami na veľké veci, ktoré môžu v budúcnosti tvoriť.

select
Celospoločenský rozvoj

Osnovy aj učebné materiály pre všetky tech oblasti sú open source.

support
Učenie praxou

Študentov vedieme k tímovému riešeniu problémov.

intership
Rozvoj talentu

Vytvárame šikovné tímy schopné riešiť veľké problémy.

Naša vízia v OpenLabe

Veríme, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca ako aj prosperujúcej spoločnosti.

Uvedomujeme si, že ak chceme niečo zmeniť, musíme ísť príkladom. Našim cieľom je rozšíriť princípy OpenLab-u na všetkých úrovniach škôl a nastaviť svetový štandard vzdelávania v školstve v technológiách.

7

tried

330

študentov

25

LabMastrov

2

školy

V akých Laboch
možeš študovať?

HybridLab

Študenti sa učia vyvíjať hybridné aplikácie v HTML, PHP, CSS, JavaScript, Ionicu, Vue a OctoberCMS.

GamesLab

Študenti vyvíjajú mobilné hry v Unity a GDevelop, učia sa tvoriť 2D grafiku v programe Piskel, 3D grafiku v programe Blender a herný dizajn.

AppsLab

Študenti sa učia vyvíjať mobilné aplikácie v C# a Xamarin.forms a webové aplikácie v Java a Angular JS.

Technologicko-vzdelávacie
centrum

V rámci formálneho vzdelávania predstavuje nový model OpenLabu – Technologicko-vzdelávacie centrum, ktoré umožňuje študentom posunúť sa do moderných a stimulujúcich vzdelávacích priestorov. Tieto centrá sú navrhnuté s cieľom poskytnúť mimoriadne talentovaným a motivovaným stredoškolákom bezpečné a inšpiratívne prostredie na ich ďalší rozvoj.

Umožňuje nám to zapojiť väčší počet stredných škôl do OpenLabu a vďaka tomu sa otvára príležitosť pre svetové vzdelanie desiatkam až stovkám ďalších študentov. Títo študenti získavajú mäkké a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia.

Vybavenie technologického centra

Spolužiaci a odborníci
z praxe

Moderné technologické
vybavenie

Bezpečné vzdelávacie
prostredie

tc-1 tc-1 tc-1 tc-1

Naše technologické centrá

eurovea
placePribinova 10, Bratislava
Technologické srdce
Bratislavy
zilina
placeNámestie A. Hlinku 2, Žilina
Historické centrum
Žiliny

Nachádzame sa na dvoch školách

school1
placeHálova 16, Bratislava
Stredná Priemyselná Škola Elektrotechnická
Upozornenie
Na overovaní experimentálneho študijného odboru PDT spolupracuje občianske združenie OpenLab so SPŠE Hálova v triedach začínajúcich prvý ročník štúdia v školských rokoch 2021/2022 a 2022/2023. V triedach prvého ročníka začínajúcich od školského roka 2023/2024 sa na overovaní odboru PDT nebudú podieľať členovia občianskeho združenia OpenLab, ale noví partneri školy.
www.spsehalova.sk
school2
placeNábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Stredná Priemyselná Škola Informačných Technológií www.spsknm.sk
shape

Čo si myslia
o OpenLabe študenti?

students

Pridajte sa k nám
My všetci sme OpenLab…

LabMastri

Odborníci z praxe, ktorí odovzdávajú študentom svoj know-how v roli mentora 5 hodín týždenne celý školský rok.

Firmy

Technologické firmy sú garantmi obsahu jednotlivých labov, spolupracujú so študentmi na projektoch a v rámci študentských stáží.

Školy

Stredné odborné školy zamerané na digitálne technológie v jednotlivých regiónoch inovujú svoje technologické vzdelávanie.

Študenti

Stredoškoláci so záujmom o najnovšie technológie a silnou vnútornou motiváciou učiť sa nové veci a rozvíjať svoje schopnosti.

shape

Pozrite si študentské projekty

Stredoškoláci v OpenLaboch pracujú na reálnych projektoch v spolupráci s firmami pričom získavajú praktické zručnosti a osvojujú si prístup, ktorým neskôr posunú svet technológií a celú spoločnosť vpred.

Projekty študentov v OpenLabe

Čím sme výnimoční?

special1
Partnerstvo

Dáva študentom slobodu, ktorú vyvažujú zodpovednosťou. Spolupráca LabMastra a študentov je v partnerskej rovine.

special2
LabMaster

Je mentor s expertízou v danej oblasti, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní míľnikov.

special3
Učebný blok

Je základný dokument, z ktorého sa študenti učia. Obsahuje všetky vzdelávacie podklady pre konkrétnu fázu.

special4
Problem driven

Je princíp učenia, vďaka ktorému sú študenti vedení ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy.

special5
Project driven

Po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami tvoria konkrétny projekt pre zákazníka.

special6
Samoštúdium

Študenti trávia 80% času samoštúdiom a sú vedení k tímovej spolupráci. 20% teórie slúži iba ako odrazový mostík.

Spoznaj nás

person
BOARD MEMBER& EXECUTIVE TEAM
Marko Hrivnák

CEO

person
BOARD MEMBER & EXECUTIVE TEAM
Grigor Ayrumyan

Co-founder

person
BOARD MEMBER & EXECUTIVE TEAM
Matija Kadanec

Tech Garant pre HybridLab a AppsLab

person
BOARD MEMBER & EXECUTIVE TEAM
Ján Kožlej

Tech Garant pre GamesLab

person
BOARD MEMBER
Veronika Radobická
person
BOARD MEMBER
Viktória Jakubovičová
shape
people

Podporte nás

OpenLab postupne rozširujeme ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane štandardom vzdelávania na Slovensku!

Chcem podporiť right

Kto stojí
za Openlabom?

wezeo siemens spsit
spse hemisfera siemens

Nie je moderná škola
ako moderná škola

Podcast Moderná škola vznikol v spolupráci s Romanom ”Yablkom” Hraškom, kde našim zámerom je rozobrať svet štandardného vzdelávania a spôsob ako môže fungovať moderné vzdelávanie v technológiach.

youtubespotifypodcastgoogle
Moderná škola
modern

Ďakujeme za podporu v roku !

supportsupportsupport
Prihláste sa do nášho newslettra a budete mať
čerstvé informácie o živote v OpenLabe.

    Váš e-mail bol úspešne odoslaný!