Príležitosť naučiť sa
najnovšie technológie

Nauč sa vytvárať aplikácie pre webové a mobilné platformy, vytvárať vlastné hry, zisti ako funguje umelá inteligencia, alebo ako vytvoriť smart zariadenia v IoT. S týmito technologickými zručnosťami budeš pripravený na výzvy 21. storočia.

shape

V OpenLabe sme pripravení naučiť ťa najnovšie technológie priamo z praxe. Dostaneš od nás každodennú podporu
a prepojíme ťa s jedinečnými inovatívnymi firmami, ktoré Ti ukážu firemnú kultúru a nazdieľajú svoje know-how.

Čo všetko môžeš
v OpenLabe študovať

HybridLab

Študenti sa učia vyvíjať hybridné aplikácie v HTML, PHP, CSS, JavaScript, Ionicu, Vue a OctoberCMS.

GamesLab

Študenti vyvíjajú mobilné hry v Unity a GDevelop, učia sa tvoriť 2D grafiku v programe Piskel, 3D grafiku v programe Blender a herný dizajn.

AppsLab

Študenti sa učia vyvíjať mobilné aplikácie v C# a Xamarin.forms a webové aplikácie v Java a Angular JS.

shape

Ako prebieha výuka

special1
Partnerstvo

Dáva študentom slobodu, ktorú vyvažujú zodpovednosťou. Spolupráca LabMastra a študentov je v partnerskej rovine.

special2
LabMaster

Je mentor s expertízou v danej oblasti, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní míľnikov.

special3
Učebný blok

Je základný dokument, z ktorého sa študenti učia. Obsahuje všetky vzdelávacie podklady pre konkrétnu fázu.

special4
Problem driven

Je princíp učenia, vďaka ktorému sú študenti vedení ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy.

special5
Project driven

Po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami tvoria konkrétny projekt pre zákazníka.

special6
Samoštúdium

Študenti trávia 80% času samoštúdiom a sú vedení k tímovej spolupráci. 20% teórie slúži iba ako odrazový mostík.

shape

Ako bude vyzerať tvoj školský rok s OpenLabom?

SEPTEMBER

JANUÁR

JÚN

SEPTEMBER

Rozdelenie študentov do Labov

Na začiatku šk. roka si budeš môcť vybrať HybridLab alebo GamesLab, v ktorom budeš pokračovať počas celého štúdia.

Učebné bloky

V OpenLabe sa dôraz kladie na prax, podporované samoštúdium a tímovú prácu. Teóriou ťa LabMaster nebude zahlcovať, bude skôr slúžiť ako odrazový mostík na posilnenie princípu learning by doing.

JANUÁR

Projekty

Od januára začneš pracovať na jednom väčšom projekte v malom tíme. V tíme budete so spolužiakmi z Labu zložení podľa rôznych rolí, do ktorých sa rozhodnete profilovať (napr. backend/ frontend developer)

Tímová práca a spolupráca s firmou

Na väčšine projektoch a zadaniach pracuješ tímovo so svojimi spolužiakmi z Labu, na niektorých projektoch môžeš spolupracovať aj priamo s firmou a tvoriť konkrétny produkt pre zákazníka

JÚN

OpenGate

Verejné podujatie, na ktorom budeš môcť odprezentovať svoj projekt. Koná sa raz ročne, v polovici júna. Takisto je to pre teba aj veľmi dobrá príležitosť na spoznanie nových ľudí z danej technologickej oblasti.

Letné stáže vo firmách

OpenLab ti pomôže sprostredkovať letnú stáž vo firme, ktorá môže prerásť aj do dlhodobejšej spolupráce.

shape
opengate play

OpenGate

Výsledok tvojej práce budeš mať možnosť na konci školského roka prezentovať na verejnom podujatí OpenGate, kde študenti predstavujú svoje projekty. Posledné podujatie OpenGate sa uskutočnilo 12.06.2019. Zúčastnilo sa ho viac ako 150 hostí vrátane rodičov, učiteľov, priateľov, zástupcov spoločností, verejných inštitúcií, vysokých škôl a neziskových organizácií.

Pozrieť prezentácie študentských projektov right
Pridaj sa k nám na Discord!

Pozývame ťa k nám do channelu pre žiakov 9. ročníka, kde môžeš nasať IT atmosféru, spoznať nielen svojich budúcich spolužiakov, ale aj kopec iných zaujímavých ľudí.

Pridať sa na Discord discord
discord

Nie je moderná škola
ako moderná škola

Podcast Moderná škola vznikol v spolupráci s Romanom ”Yablkom” Hraškom, kde našim zámerom je rozobrať svet štandardného vzdelávania a spôsob ako môže fungovať moderné vzdelávanie v technológiach.

youtubespotifypodcastgoogle
Moderná škola
modern
Prihláste sa do nášho newslettra a budete mať
čerstvé informácie o živote v OpenLabe.

    Váš e-mail bol úspešne odoslaný!