Poď študovať HybridLab
a nauč sa tvoriť hybridné aplikácie

Hybridné aplikácie vyučované v tomto Labe, predstavujú budúcnosť vo vývoji webových a mobilných aplikácií. Počas štúdia sa naučíš vytvoriť hybridnú aplikáciu pre zákazníka, dostupnú na najrozšírenejších platformách ( web, iOS/ Android, Windows)

shape

Načo je zameraný HybridLab?

Základnou profiláciou je vývoj hybridných aplikácií, v ktorej sa budeš ako študent HybridLabu rozvíjať. Pri hybridnom vývoji sa používa na programovanie aplikácie jedna technológia, ktorú je následne možné publikovať na všetkých zariadeniach a operačných systémoch od počítačov, mobilov, IoT zariadení až po inteligentné hodinky a iné. Po skončení štúdia, ako absolvent budeš uplatniteľný vo všetkých IT segmentoch na rôznych pozíciách napr. ako frontend/ backend developer, UI alebo UX dizajnér, projektový manažér alebo analytik vo firmách využívajúcich hybridné technológie, môžeš si skúsiť založiť vlastné podnikanie alebo pokračovať vysokoškolským vzdelaním.

hybrid
hybrid

Pre koho je HybridLab určený?

Pre úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú venovať aplikačnému vývoju a chcú sa naučiť pomocou jednej technológie vytvoriť aplikáciu pre web, mobilné zariadenia ale aj desktopy, wearables, IoT.

Kde môžeš študovať HybridLab?

V študijnom odbore

Programovanie digitálnych technológií

Tvorba aplikácií a hier, inovatívne myslenie, práca na reálnych projektoch.

Upozornenie
Na overovaní experimentálneho študijného odboru PDT spolupracuje občianske združenie OpenLab so SPŠE Hálova v triedach začínajúcich prvý ročník štúdia v školských rokoch 2021/2022 a 2022/2023. V triedach prvého ročníka začínajúcich od školského roka 2023/2024 sa na overovaní odboru PDT nebudú podieľať členovia občianskeho združenia OpenLab, ale noví partneri školy.
Chcem vedieť viac o odbore
Stredná Priemyselná Škola Elektrotechnická

Hálova 16, 851 01 Bratislava

www.spsehalova.sk

Tech garant HybridLabu

wezeo

S akými technológiami
budeš pracovať?

shape

Ako prebieha výuka

special1
Partnerstvo

Dáva študentom slobodu, ktorú vyvažujú zodpovednosťou. Spolupráca LabMastra a študentov je v partnerskej rovine.

special2
LabMaster

Je mentor s expertízou v danej oblasti, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní míľnikov.

special3
Učebný blok

Je základný dokument, z ktorého sa študenti učia. Obsahuje všetky vzdelávacie podklady pre konkrétnu fázu.

special4
Problem driven

Je princíp učenia, vďaka ktorému sú študenti vedení ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy.

special5
Project driven

Po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami tvoria konkrétny projekt pre zákazníka.

special6
Samoštúdium

Študenti trávia 80% času samoštúdiom a sú vedení k tímovej spolupráci. 20% teórie slúži iba ako odrazový mostík.

shape

Projekty, ktorých súčasťou môžeš byť aj ty!

Ako bude vyzerať tvoj školský rok s OpenLabom?

SEPTEMBER

JANUÁR

JÚN

SEPTEMBER

Rozdelenie študentov do Labov

Na začiatku šk. roka si budeš môcť vybrať HybridLab alebo GamesLab, v ktorom budeš pokračovať počas celého štúdia.

Učebné bloky

V OpenLabe sa dôraz kladie na prax, podporované samoštúdium a tímovú prácu. Teóriou ťa LabMaster nebude zahlcovať, bude skôr slúžiť ako odrazový mostík na posilnenie princípu learning by doing.

JANUÁR

Projekty

Od januára začneš pracovať na jednom väčšom projekte v malom tíme. V tíme budete so spolužiakmi z Labu zložení podľa rôznych rolí, do ktorých sa rozhodnete profilovať (napr. backend/ frontend developer)

Tímová práca a spolupráca s firmou

Na väčšine projektoch a zadaniach pracuješ tímovo so svojimi spolužiakmi z Labu, na niektorých projektoch môžeš spolupracovať aj priamo s firmou a tvoriť konkrétny produkt pre zákazníka

JÚN

OpenGate

Verejné podujatie, na ktorom budeš môcť odprezentovať svoj projekt. Koná sa raz ročne, v polovici júna. Takisto je to pre teba aj veľmi dobrá príležitosť na spoznanie nových ľudí z danej technologickej oblasti.

Letné stáže vo firmách

OpenLab ti pomôže sprostredkovať letnú stáž vo firme, ktorá môže prerásť aj do dlhodobejšej spolupráce.

shape

Čo si myslia
o HybridLabe študenti?

students

Nezaujal ťa tento Lab? Pozri si ďalšie

GamesLab

Študenti vyvíjajú mobilné hry v Unity a GDevelop, učia sa tvoriť 2D grafiku v programe Piskel, 3D grafiku v programe Blender a herný dizajn.

AppsLab

Študenti sa učia vyvíjať mobilné aplikácie v C# a Xamarin.forms a webové aplikácie v Java a Angular JS.

Pridaj sa k nám na Discord!

Pozývame ťa k nám do channelu pre žiakov 9. ročníka, kde môžeš nasať IT atmosféru, spoznať nielen svojich budúcich spolužiakov, ale aj kopec iných zaujímavých ľudí.

Pridať sa na Discord discord
discord

Nie je moderná škola
ako moderná škola

Podcast Moderná škola vznikol v spolupráci s Romanom ”Yablkom” Hraškom, kde našim zámerom je rozobrať svet štandardného vzdelávania a spôsob ako môže fungovať moderné vzdelávanie v technológiach.

youtubespotifypodcastgoogle
Moderná škola
modern
Prihláste sa do nášho newslettra a budete mať
čerstvé informácie o živote v OpenLabe.

    Váš e-mail bol úspešne odoslaný!