Poď študovať AppsLab
a nauč sa tvoriť softvérové aplikácie

Technológie používané na vývoj softvéru predstavujú aktuálne veľkú časť technologického priemyslu. Počas štúdia v OpenLabe sa preto naučíš ako vytvoriť softvérovú aplikáciu v mobile a na webe s použitím populárnych programovacích jazykov ako Java, C#, Angular, naučíš sa princípy objektovo orientovaného programovania a skúsiš si aj prácu s databázou.

shape

Načo je zameraný
AppsLab?

Základnou profiláciou je vývoj softvérových aplikácií, v ktorej sa budeš ako študent AppsLabu rozvíjať. S pomocou LabMastrov sa budeš učiť programátorskému spôsobu uvažovania, trénovať schopnosť klásť správne otázky Google, spolužiakom ale aj sebe. Takisto si prejdeš princípmi objektovo orientovaného programovania. V 2. ročníku sa budeš zameriavať viac na mobilné aplikácie, v 3 a 4. prejdeš na webové aplikácie. Počas štúdia s OpenLabom budeš mať príležitosť si vyskúšať okrem populárnych programovacích jazykov ako Java, C#, Angular, aj prácu s databázou. Dôraz sa kladie tiež na grafickú stránku aplikácii a moderný dizajn.
Po skončení štúdia, ako absolvent budeš uplatniteľný v technologických firmách napr. ako software developer, môžeš si skúsiť založiť vlastné podnikanie alebo pokračovať vysokoškolským vzdelaním.

hybrid
hybrid

Pre koho je
AppsLab určený?

AppsLab je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú venovať vývoju softvérových aplikácii na mobile alebo webe, chcú vedieť programovať v najrozšírenejších programovacích jazykoch ako Java, C# alebo Angular a následne sa špecializovať v odvetví napr. ako software developer.

Kde môžeš študovať AppsLab?

V študijnom odbore

Informačné
a sieťové technológie

Tvorba aplikácií a hier, inovatívne myslenie,
práca na reálnych projektoch.

Chcem vedieť viac o odbore

Stredná Priemyselná Škola Informačných Technológií

Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto

www.spsknm.sk

Tech garant AppsLabu

wezeo

S akými technológiami
budeš pracovať?

shape

Ako prebieha výuka

special1
Partnerstvo

Dáva študentom slobodu, ktorú vyvažujú zodpovednosťou. Spolupráca LabMastra a študentov je v partnerskej rovine.

special2
LabMaster

Je mentor s expertízou v danej oblasti, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní míľnikov.

special3
Učebný blok

Je základný dokument, z ktorého sa študenti učia. Obsahuje všetky vzdelávacie podklady pre konkrétnu fázu.

special4
Problem driven

Je princíp učenia, vďaka ktorému sú študenti vedení ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy.

special5
Project driven

Po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami tvoria konkrétny projekt pre zákazníka.

special6
Samoštúdium

Študenti trávia 80% času samoštúdiom a sú vedení k tímovej spolupráci. 20% teórie slúži iba ako odrazový mostík.

shape

Projekty, ktorých súčasťou
môžeš byť aj ty!

Ako bude vyzerať tvoj školský rok s OpenLabom?

SEPTEMBER

JANUÁR

JÚN

SEPTEMBER

Rozdelenie študentov do Labov

Na začiatku šk. roka si budeš môcť vybrať HybridLab alebo GamesLab, v ktorom budeš pokračovať počas celého štúdia.

Učebné bloky

V OpenLabe sa dôraz kladie na prax, podporované samoštúdium a tímovú prácu. Teóriou ťa LabMaster nebude zahlcovať, bude skôr slúžiť ako odrazový mostík na posilnenie princípu learning by doing.

JANUÁR

Projekty

Od januára začneš pracovať na jednom väčšom projekte v malom tíme. V tíme budete so spolužiakmi z Labu zložení podľa rôznych rolí, do ktorých sa rozhodnete profilovať (napr. backend/ frontend developer)

Tímová práca a spolupráca s firmou

Na väčšine projektoch a zadaniach pracuješ tímovo so svojimi spolužiakmi z Labu, na niektorých projektoch môžeš spolupracovať aj priamo s firmou a tvoriť konkrétny produkt pre zákazníka

JÚN

OpenGate

Verejné podujatie, na ktorom budeš môcť odprezentovať svoj projekt. Koná sa raz ročne, v polovici júna. Takisto je to pre teba aj veľmi dobrá príležitosť na spoznanie nových ľudí z danej technologickej oblasti.

Letné stáže vo firmách

OpenLab ti pomôže sprostredkovať letnú stáž vo firme, ktorá môže prerásť aj do dlhodobejšej spolupráce.

shape

Čo si myslia
o AppsLabe študenti?

students

Nezaujal ťa tento Lab? Pozri si ďalšie

HybridLab

Študenti sa učia vyvíjať hybridné aplikácie v HTML, PHP, CSS, JavaScript, Ionicu, Vue a OctoberCMS.

GamesLab

Študenti vyvíjajú mobilné hry v Unity a GDevelop, učia sa tvoriť 2D grafiku v programe Piskel, 3D grafiku v programe Blender a herný dizajn.

Pridaj sa k nám na Discord!

Pozývame ťa k nám do channelu pre žiakov 9. ročníka, kde môžeš nasať IT atmosféru, spoznať nielen svojich budúcich spolužiakov, ale aj kopec iných zaujímavých ľudí.

Pridať sa na Discord discord
discord

Nie je moderná škola
ako moderná škola

Podcast Moderná škola vznikol v spolupráci s Romanom ”Yablkom” Hraškom, kde našim zámerom je rozobrať svet štandardného vzdelávania a spôsob ako môže fungovať moderné vzdelávanie v technológiach.

youtubespotifypodcastgoogle
Moderná škola
modern
Prihláste sa do nášho newslettra a budete mať
čerstvé informácie o živote v OpenLabe.

    Váš e-mail bol úspešne odoslaný!